Avustukset

Liittyjä voi saada avustuksia liittymis- ja rakentamiskustannuksiin.

 • VIITE: Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki 1184/2005 ja asetus 128/2006

I. Avustus vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen.

Avustusta voidaan myöntää vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Avustusta myönnettäessä harkitaan ruokakuntaan kuuluvien sosiaalista asemaa:

 • A. Avustusta myönnetään asunnossa asuville ruokakunnan jäsenille korkean iän tai vammaisuuden perusteella.
  Asunnossa pysyvästi asuvista ruokakunnan jäsenistä vähintään yhden on oltava 65-vuotias, tai vanhempi taikka henkilö, jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
 • B. Avustusta voidaan myöntää, jos ruokakunnan tulot ovat vähäiset.
  Vähäisiksi katsotaan bruttotulot, jotka eivät ruokakunnan osalta ylitä seuraavia tulorajoja, 1 henkilö 1230 €/kk, 2 henkilöä 2055 €/kk, 3 henkilöä 2745 €/kk, 4 henkilöä 3495 €/kk ja lisähenkilöt 795 €/kk.
 • C. Mikäli ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai veteraanin leski, niin tulorajat määritellään seuraavasti:
  1henkilö 1600 €/kk ja 2 henkilöä 2670 €/kk, 3 henkilöä 3570 €/kk, 4 henkilöä 4545 €/kk ja lisähenkilöt 795 €/kk. Rintamaveteraaniksi katsotaan henkilö jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus.
 • D. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon myös ruokakuntaan kuuluvien yhteinen varallisuus.
  Ruokakunnan omassa käytössä olevaa asuntoa ei oteta huomioon varallisuutta määrättäessä. Korjauskustannusten jälkeen sallitaan n. 6000-7000 euron säästöt henkilöä kohden. Korjausavustusanomukseen liitettävässä varallisuusselvityksessä on lisäksi mainittava mm. arvopaperit ja kulkuneuvot, kuin myös poikkeukselliset kulut(esim. sairaus/hoito). Vanhusten ja vammaisten avustuksen määrä on enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Poikkeustapauksissa 70 %. Rintamaveteraanit voivat saada avustukseen myös ns. veteraanilisän, enintään 30 %.

II. Avustus kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen.

Avustusta myönnetään kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevan asuinkiinteistön talousjätevesijärjestelmän parantamiseen. Avustuksen piiriin kuuluvat myös Illon vesihuolto-osuuskunnan liittymismaksut. Avustus myönnetään tulo- ja varallisuusharkinnan perusteella.
Hakemukseen on liitettävä vähintään seuraavat asiapaperit:

 • A. Verotuspäätökset kaikista ruokakunnan jäsenistä viimeksi toimitetussa verotuksessa.
 • B. Työnantajan todistukset nykyisistä kuukausituloista
  tai vastaavat todistukset eläketuloista. Ilmoitus tehdään hakijaruokakunnan nykyisistä bruttotuloista. Yhden henkilön ruokakunnan pysyvät bruttotulot voivat olla yhteensä enintään 1640 €/kk, kahden henkilön 2790 €/kk kolmen henkilön 3655 €/kk, neljän henkilön 4545 €/kk ja lisähenkilöt 990 €/kk.
 • C. Selvitys ruokakunnan varallisuudesta.
  Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnalla on varallisuutta niin paljon, että se suoriutuisi talousjätevesijärjestelmän parantamisesta ilman avustusta. Varallisuutta voidaan pitää vähäisenä, jos sitä on talousjätevesijärjestelmän parantamisen jälkeen 7000-8000 euroa/henkilö, tai enintään 25 000 € koko ruokakunnalla.

Avustusta talousjätevesijärjestelmän parantamiseen myönnetään enintään 35 % hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista.

Avustukset myöntää valtion varoista Sastamalan kaupunki. Avustusta on haettava ennen hankkeen alkamista, vuoden 2010 avustukset 9.4.2010 mennessä. Kaupunki tiedottaa hakuajan paikallislehdissä.

Kiinteistöön kohdistuvat työkustannukset ovat myös verotuksessa kotitalousvähennyskelpoisia. Avustustiedusteluihin vastaa Sastamalan kaupungin apulaisrakennustarkastaja ja korjausneuvoja U Kankaanpää, puh.03 52131 tai 050 5212120. Hakemuslomakkeita saa Sastamalan kaupungilta ja netistä www.ara.fi.